7 cách chọn lựa nhân tài của Gia Cát Lượng thời...

Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng phò tá Lưu Bị. Ông là nhà chính trị, nhà chiến lược, nhà quân sự thiên tài. Sự kiệt xuất...

Tổng hợp 33 phép lịch sự tối thiểu của 1 người...

Trong cuộc sống, để có được 33 phép lịch sự này quả thật thì rất dễ, nhưng thật khó với những ai không thực...

Khổng Tử dạy ta 9 điểm dễ dàng nhìn ra quân...

Trong “Luận ngữ”, Khổng Tử viết rằng “đức hạnh” là sự khác biệt lớn nhất giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân. Từ xưa đến...

Nhân sinh truyện: Kỳ 33 “Khéo léo hóa giải mối bất...

Văn nhân Thôi Ưng bản tính thẳng thắn, tiết độ sứ Trương Kiến Phong thường tán thưởng tài ba của ông, đã mời ông...

Nhân sinh truyện: Kỳ 26 “Chuột sa hũ gạo”

Một con chuột chẳng biết cớ sự gì lại có thể rơi vào trong lu gạo. Lúc này, số gạo vẫn còn một nửa trong...

Nhân sinh chuyện: Kỳ 7 “Nhà vua về đôi chân đau”

Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy....

Nhân sinh quan: Kỳ 16 “Con thỏ câu cá bằng Cà...

Ngày đầu tiên, chú thỏ con đi câu cá, không thu hoạch được gì cả. Ngày thứ hai, nó lại đi câu cá, kết quả...

Nhân sinh truyện: Kỳ 18 “Bệnh lải nhải”

Chị vợ đang nấu nướng trong nhà bếp, anh chồng cứ đứng bên lải nhải không ngừng: - Chậm thôi! Cẩn thận! Lửa lớn quá!...

Gia Cát Khổng Minh và 7 cách nhìn người của ông

Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh. Cho đến tận bây giờ, sau gần 2.000 năm, những...

Cả cuộc đời, điều mà người ta tiếc nuối nhất là...

Hãy nhớ rằng, còn trẻ là còn khỏe, còn khỏe là còn làm được nhiều việc. Đừng lãng phí bất cứ một giây một...

NHÂN SINH TRUYỆN