Tổng hợp 33 phép lịch sự tối thiểu của 1 người...

Trong cuộc sống, để có được 33 phép lịch sự này quả thật thì rất dễ, nhưng thật khó với những ai không thực...

Gia Cát Khổng Minh và 7 cách nhìn người của ông

Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh. Cho đến tận bây giờ, sau gần 2.000 năm, những...

Nhân sinh truyện: Kỳ 24 “Lời mắng chửi”

Vào thời Bắc tống, Khi còn trẻ Phú Bật là người rất hiểu đạo lý. Một hôm, ông đang đi bộ trên đường phố thành...

“Tam thủ” mà người có trí tuệ luôn mang là gì?...

Lão Tử có giảng, người có trí tuệ sáng suốt cần phải làm được ba điều là “thủ ngu”, “thủ tĩnh” và “thủ nhu”....

Nhân sinh truyện: Kỳ 26 “Chuột sa hũ gạo”

Một con chuột chẳng biết cớ sự gì lại có thể rơi vào trong lu gạo. Lúc này, số gạo vẫn còn một nửa trong...

Nhân sinh truyện: Kỳ 30 “Bác nông dân mãi nghèo khổ”

Có một bác nông dân dậy từ rất sớm, nói với vợ sẽ đi làm đồng, lúc ra đến ruộng mới phát hiện máy...

Cả cuộc đời, điều mà người ta tiếc nuối nhất là...

Hãy nhớ rằng, còn trẻ là còn khỏe, còn khỏe là còn làm được nhiều việc. Đừng lãng phí bất cứ một giây một...

Nhân Sinh Truyện: Kỳ 1 “Ông bố và giá trị...

– Tại sao ông lại đi lâu vậy? Ông có biết rằng cuộc sống của con trai tôi đang gặp nguy hiểm không? Ông...

Bài học từ Lão Tử: Các vị chọn là hòn đá...

Theo kể lại, Lão Tử cưỡi Thanh Ngưu đến cửa Hàm Cổ, trong lúc ở nha môn Hàm Cổ để lại dằng dặc hàng...

Kế dùng người của thánh nhân thời xưa: “Hữu tâm vô...

Trải qua cả ngàn năm, những cách nhìn người của những thánh nhân thời xưa vẫn khiến hậu thế không khỏi tấm tắc vì...

NHÂN SINH TRUYỆN