Ke sach dung nguoi cua Gia Cat Luong
Trải qua cả ngàn năm, những cách nhìn người của những thánh nhân thời xưa vẫn khiến hậu thế không khỏi tấm tắc vì quá đúng! Trong cuốn "Tri nhân", mưu sĩ nổi tiếng thời Tam Quốc là Gia Cát Lượng từng đưa ra những tiêu chí nhìn người của...

NHÂN SINH TRUYỆN

CÁC THÁNH NHÂN

Lão Tử (chữ Hán: 老子, cũng được chuyển tự thành Lao TzuLao TseLaotzeLaotsu trong các văn bản Tây Phương) là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc, sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết Trung Quốc… Xem thêm

Thượng Kinh gồm 37 chương, bắt đầu bằng câu: “Đạo khả Đạo phi thường Đạo”. Thượng Kinh luận về chữ Đạo nên được gọi là Đạo Kinh.

THƯỢNG KINH