Nhân sinh truyện: Kỳ 33 “Khéo léo hóa giải mối bất...

Văn nhân Thôi Ưng bản tính thẳng thắn, tiết độ sứ Trương Kiến Phong thường tán thưởng tài ba của ông, đã mời ông...

Nhân sinh truyện: Kỳ 32 “Đi tìm hạnh phúc thật sự”

Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ....

Nhân sinh truyện: Kỳ 31 “Ổ khóa và chìa khóa: Cái...

1 đêm nọ, ổ khóa đánh thức chìa khóa dậy rồi trách móc: “Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân, thế...

Nhân sinh truyện: Kỳ 30 “Bác nông dân mãi nghèo khổ”

Có một bác nông dân dậy từ rất sớm, nói với vợ sẽ đi làm đồng, lúc ra đến ruộng mới phát hiện máy...

Nhân sinh truyện: Kỳ 29 “Khổng Tử dạy: 8 x 3...

Qua câu chuyện về phép tính 3 x 8 = 23, Khổng Tử dạy học trò của mình bài học vô cùng sâu sắc. Một...

Nhân sinh truyện: Kỳ 28 “Trương Lương nhặt giày”

Trương Lương, tự là Tử Phòng, danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán. Điển cố Trương Lương nhờ cúi mình nhặt giày mà...

Nhân sinh truyện: Kỳ 27 “Nhân duyên vợ chồng”

Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong quán cà phê. Một người con gái bước đến hỏi: “Anh có phải là người mà...

Nhân sinh truyện: Kỳ 26 “Chuột sa hũ gạo”

Một con chuột chẳng biết cớ sự gì lại có thể rơi vào trong lu gạo. Lúc này, số gạo vẫn còn một nửa trong...

Nhân sinh truyện: Kỳ 25 “Bài học giá trị nghìn vàng”

Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc nọ có một đức vua trên đường vi hành tình cờ đã nghe được từ một ông...

Nhân sinh truyện: Kỳ 24 “Lời mắng chửi”

Vào thời Bắc tống, Khi còn trẻ Phú Bật là người rất hiểu đạo lý. Một hôm, ông đang đi bộ trên đường phố thành...

NHÂN SINH TRUYỆN