9 điểm mà người xưa chọn hiền tài

Ngụy Văn Hầu vị quân chủ khai quốc của nước Ngụy và chư hầu của nước Chu vì muốn chính bản thân mình cất nhắc một vị...

Tâm mệt rồi có thể nghỉ ngơi, buông bỏ khi lòng...

Con người sở dĩ sống trong đau khổ và mệt mỏi, là chính bởi trong tâm suy nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt không...

Gia Cát Khổng Minh và 7 cách nhìn người của ông

Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh. Cho đến tận bây giờ, sau gần 2.000 năm, những...

Kỳ nhân số 1 thời Tam Quốc là ai? Mà đến...

Nhân vật này xem ra có ảnh hưởng lớn tới cả thời đại Tam Quốc, cũng là đầu mối trong rất nhiều mối quan...

Nhân tài, tìm kiếm nhân tài và trọng dụng nhân tài

Người tài không được hình thành từ giáo dục hay đào tạo đơn thuần, họ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thời đại, của cuộc...

7 cách chọn lựa nhân tài của Gia Cát Lượng thời...

Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng phò tá Lưu Bị. Ông là nhà chính trị, nhà chiến lược, nhà quân sự thiên tài. Sự kiệt xuất...

Nhân sinh truyện: Kỳ 34 “Người lái thuyền mất hồn mất...

Một người đàn ông nọ học lái thuyền từ một vị thuyền phu. Ngay từ lúc bắt đầu, vô luận là tiến thoái nhanh chậm,...

Nhân sinh truyện: Kỳ 33 “Khéo léo hóa giải mối bất...

Văn nhân Thôi Ưng bản tính thẳng thắn, tiết độ sứ Trương Kiến Phong thường tán thưởng tài ba của ông, đã mời ông...

Nhân sinh truyện: Kỳ 32 “Đi tìm hạnh phúc thật sự”

Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ....

Nhân sinh truyện: Kỳ 31 “Ổ khóa và chìa khóa: Cái...

1 đêm nọ, ổ khóa đánh thức chìa khóa dậy rồi trách móc: “Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân, thế...

NHÂN SINH TRUYỆN