A – Thiên Địa Huyền Hoàng

Mở đầu Thiên Tự Văn nói về thời khởi nguyên của trời đất. Khi ấy vũ trụ còn hoang vu, mờ mịt. Mặt trời và mặt trăng thay nhau canh giữ ngày đêm. Khí trời quanh năm hết nóng rồi tới lạnh, mưa gió tuần hoàn, dần dần vạn vật và cây trái được hình thành.

    Tiếp đến là sự xuất hiện của con người thời thượng cổ, tên các nhân vật truyền thuyết có công tạo lửa, sáng tạo áo quần và chữ viết được nêu lên để ca tụng. Mọi thứ đầy đủ rồi thì chế độ vua tôi ở thời kỳ đầu cũng hình thành, cảnh vật thanh bình cũng hiện ra trước mắt.

04 Tọa triều vấn đạo

1

2

3

4

5

坐朝問道垂拱平章

愛育黎首臣伏戎羌

遐邇壹體率賓歸王

鳴鳳在樹白駒食場

化被草木賴及萬方

Tọa triều vấn đạo, thùy củng bình chương

Ái dục lê thủ, thần phục Nhung Khương

Hà nhĩ nhất thể, suất tân quy vương

Minh phượng tại thụbạch câu thực trường

Hóa bị thảo mộc, lại cập vạn phương

 1. Ngồi ở trong triều bàn hỏi về đạo, lời lẽ của bề trên, sự cung kính của kẻ dưới đều công chính, rõ ràng.
 2. Yêu quý dân chúng, nuôi dưỡng tướng lĩnh; Tộc người Nhung Khương sẽ xưng thần.
 3. Xa gần qui về một mối, toàn tâm nguyện khuất phục nhà vua.
 4. Chim phượng hoàng kêu trên cây; con ngựa nhỏ màu trắng ăn cỏ trên cánh đồng lớn.
 5. Sự cảm hóa bao trùm lên cả cỏ cây, mang ân huệ đến khắp nơi.

03 Long Sư Hỏa Đế

1

2

3

4

龍師火帝鳥官人皇

始制文字乃服衣裳

推位讓國有虞陶唐

民伐罪,周發殷湯

Long Sư Hỏa Đế, Điểu Quan Nhân Hoàng

Thủy chế văn tự, nãi phục y thường

Thôi vị nhượng quốc, Hữu Ngu Đào Đường

Điếu dân phạt tội, Chu Phát Ân Thang

 1. Long Sư, Hoả Đế, Điểu Quan, Nhân Hoàng là tên vua quan thời cổ.
 2. Bắt đầu sáng tạo ra chữ viết; rồi bèn chế ra quần áo để che thân.
 3. Nhường ngai vàng cho hiền nhân có Vua Nghiêu, Vua Thuấn
 4. Làm yên lòng bách tính, thảo phạt bạo quân, có Cơ Phát nhà Chu, Thành Thang nhà Ân

02 Kim sanh Lệ Thủy

1

2

3

4

金生麗水玉出崑岡

劍號巨闕珠稱夜光

果珍李柰菜重芥薑

海鹹河淡鱗潛羽翔

Kim sanh Lệ Thủy, ngọc xuất Côn Cương

Kiếm hiệu Cự Khuyết, châu xưng Dạ Quang

Quả trân lý nại, thái trọng giới khương

Hải hàm hà đạm, lân tiềm vũ tường

 1. Vàng sinh ra từ sông Lệ; ngọc thạch xuất xứ từ núi Côn Luân.
 2. Kiếm nổi tiếng hiệu là “Cự Khuyết”, trân châu quý gọi là “Dạ Quang”
 3. Quả quý là mận và táo, rau được xem trọng là cải và gừng.
 4. Nước biển mặn, nước sông nhạt; cá bơi dưới nước, chim bay trên trời.

01 Thiên địa huyền hoàng

1

2

3

4

5

天地玄黃宇宙洪荒

日月盈昃辰宿列張

寒來暑往秋收冬藏

閏餘成歲律呂調陽

雲騰致雨露結為霜

Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.

Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương.

Hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng.

Nhuận dư thành tuế, luật lữ điệu dương.

Vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương.

 1. Bầu trời tối đen, mặt đất có màu vàng; vũ trụ bao la, hoang sơ và hổn độn.
 2. Mặt trời lên cao rồi xế dần, mặt trăng tròn sáng rồi lại khuyết; sao hôm sao mai chia ra ngày đêm.
 3. Lạnh tới nóng đi; mùa thu thì thu hoạch để tàn trữ cho mùa đông.
 4. Tích lại một năm có dư ngày gọi là năm nhuận; dùng qui tắc “lục luật lục lữ” để điều tiết âm dương.
 5. Mây bay lên gặp lạnh thành mưa; hơi sương vào đêm lạnh ngưng tụ thành sương mù.
Thuở trời đất mới sinh ra bầu trời thì tối đen, mặt đất có màu vàng. Vũ trụ hình thành trong trạng thái hoang sơ, hổn độn và mờ mịt. Ban ngày mặt trời từ từ lên cao tới đỉnh đầu rồi xế dần, mặt trăng ban đêm mỗi tháng tròn đầy rồi lại khuyết. Sao hôm và sao mai phân chia ngày và đêm. Tiết trời hết lạnh rồi tới nóng, mùa thu thì thu hoạch để tàn trữ cho mùa đông. Một năm tích lũy lại có ngày dư thừa là năm nhuận. Người xưa dùng cách tính “lục luật lục lữ” để điều hòa âm dương. Hơi nước bốc lên thành mây bay rong rõi khắp nơi rồi gặp lạnh tụ lại mà thành mưa. Hơi sương vào đêm gặp tiết trời lạnh đọng lại kết thành sương mù.

Nguồn: cohanvan.com

ban may cat sat makita