Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

126 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

CHƯƠNG 37 VI CHÍNH 為 政

Hán văn: 道 常 無 為 而 無 不 為. 侯 王 若 能 守 之, 萬 物 將 自 化. 化 而 欲 作, 吾 將 鎮 之. 以 無...

CHƯƠNG 36 VI MINH 微 明

Hán văn: 將 欲 歙 之, 必 故 張 之. 將 欲 弱 之, 必 故 強 之. 將 欲 廢 之, 必 故 興 之. 將 欲 奪 之, 必 故...

CHƯƠNG 35 NHÂN ĐỨC 仁 德

Hán văn: 執 大 象, 天 下 往. 往 而 不 害. 安 平 泰. 樂 與 餌, 過 客 止. 道 之 出 口, 淡 乎 其 無 味. 視 之 而 不 足...

CHƯƠNG 34 NHIỆM THÀNH 任 成

Hán văn: 大 道 氾 兮, 其 可 左 右. 萬 物 恃 之 而 生 而 不 死. 功 成 不 名 有. 愛 養 萬 物 而...

9 bài học cuộc sống quý giá từ Albert Einstein

Albert Einstein; 14 tháng 3 năm 1879 – 18 tháng 4 năm 1955 là một nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công...

“Khẩu đức hiện nhân phẩm”, tránh xa 4 lời nói này...

Ta có thể nhìn được tấm lòng của một người từ khuôn mặt của người đó, một người chân thành sẽ chứng tỏ bằng...

CHƯƠNG 33 BIỆN ĐỨC 辨 德

Hán văn: 知 人 者 智, 自 知 者 明. 勝 人 者 有 力, 自 勝 者 強. 知 足 者 富, 強 行 者 有 志. 不 失 其 所...

CHƯƠNG 32 THÁNH ĐỨC 聖 德

Hán văn: 道 常 無 名. 朴 雖 小, 天下 不 敢 臣. 侯 王 若 能 守 之, 萬 物 將 自 賓. 天 地 相 合, 以 降 甘...

9 bí quyết thu phục lòng người

Từ xa xưa, cổ nhân đã có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Đó là...

CHƯƠNG 31 YẾN VŨ 偃 武

YẾN VŨ  Hán văn: 夫 佳 兵 者, 不 祥 之 器, 物 或 惡 之. 故 有 道 者 不 處. 君 子 居 則 貴 左, 用 兵 則...

NHÂN SINH TRUYỆN