Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

130 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

176 lời dạy của Khổng Tử – Triết lý nhân sinh...

Con người ta sinh ra lớn lên già cả rồi bệnh tật mất đi. Cát bụi lại trở về cát bụi. Âu cũng là...

Tam tự kinh

I. Âm Hán Việt Nhân chi sơ, Tính bản thiện, Tính tương cận, Tập tương viễn. Cẩu bất giáo, Tính nãi thiên, Giáo chi đạo, Quí dĩ chuyên. Nguyên...

Doãn Hỉ là ai?

Doãn Hỉ (Chữ Hán: 尹喜) tự Công Độ (公度), một thuyết tự Quan Doãn (关尹), tên Doãn hoặc Hỉ, hiệu Văn Thủy tiên sinh (文始先生), Văn Thủy chân nhân (文始真人), còn gọi Doãn Tử (尹子), Quan Doãn Tử (关尹子) là...

Ứng dụng thực hành thuật Bốc Dịch

Khoảng năm 1970 trở đi, ở miền Nam phong trào đánh số phổ biến mạnh, tôi được người bạn tặng cho quyển sách, nói...

CHƯƠNG 37 VI CHÍNH 為 政

Hán văn: 道 常 無 為 而 無 不 為. 侯 王 若 能 守 之, 萬 物 將 自 化. 化 而 欲 作, 吾 將 鎮 之. 以 無...

CHƯƠNG 36 VI MINH 微 明

Hán văn: 將 欲 歙 之, 必 故 張 之. 將 欲 弱 之, 必 故 強 之. 將 欲 廢 之, 必 故 興 之. 將 欲 奪 之, 必 故...

CHƯƠNG 35 NHÂN ĐỨC 仁 德

Hán văn: 執 大 象, 天 下 往. 往 而 不 害. 安 平 泰. 樂 與 餌, 過 客 止. 道 之 出 口, 淡 乎 其 無 味. 視 之 而 不 足...

CHƯƠNG 34 NHIỆM THÀNH 任 成

Hán văn: 大 道 氾 兮, 其 可 左 右. 萬 物 恃 之 而 生 而 不 死. 功 成 不 名 有. 愛 養 萬 物 而...

9 bài học cuộc sống quý giá từ Albert Einstein

Albert Einstein; 14 tháng 3 năm 1879 – 18 tháng 4 năm 1955 là một nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công...

“Khẩu đức hiện nhân phẩm”, tránh xa 4 lời nói này...

Ta có thể nhìn được tấm lòng của một người từ khuôn mặt của người đó, một người chân thành sẽ chứng tỏ bằng...

NHÂN SINH TRUYỆN