Cách đây rất lâu rồi, có một người đàn ông thông thái sống cùng 3 cậu con trai. Khi tuổi đã cao, ông viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho các con.

Sau khi lo xong chuyện mai táng, 3 cậu con trai của ông mở tờ di chúc của bố ra và phát hiện được rằng bố họ đã quyết định chia đều toàn bộ của cải của mình cho họ, trừ 17 con lạc đà. Để dạy cho các con một bài học cuối cùng, ông bố đã đặt ra điều kiện rằng 3 người bọn họ sẽ không nhận được một đồng xu nào trong số gia tài kia nếu không tìm được cách chia thành công 17 con lạc đà như trong di chúc.

Theo bản di chúc này, người con cả sẽ nhận được một nửa số lạc đà, người con trai thứ sẽ nhận được 1/3 số lạc đà và người con út sẽ nhận được 1/9 số lạc đà. Suy đi tính lại, họ vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào, thậm chí giữa họ còn xảy ra tranh cãi quyết liệt.

Người con cả cho rằng nhất định trước khi chết, tinh thần của cha mình không được minh mẫn nên đã dẫn đến nhầm lẫn, vì 17 con lạc đà là số lẻ, làm sao mà chia được một nửa, một phần ba cũng như một phần chín? Có lẽ anh ta nên là người nhận được tất cả, vì đó là truyền thống của cộng đồng, con cả sẽ được thừa hưởng toàn bộ.

Người cha một mình nuôi 3 cậu con trai và trước khi mất, ông đã để lại toàn bộ gia tài cho họ, nhưng với 1 điều kiện.

Nghe thấy vậy, người con trai thứ phản bác ngay, lý do là vì vợ anh ta đang ốm yếu và anh ta cần số lạc đà này để nuôi sống gia đình mình. Trong khi đó, người con út thì cho rằng như thế thật không công bằng, lẽ ra anh ta phải được chia 1/6 số lạc đà chứ không thể nào là 1/9 như bản di chúc được.

Vì không tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn lên cao, 3 anh em đã không thèm nhìn mặt nhau. Họ cũng không cho con cái mình chơi với nhau và thậm chí còn nghĩ đến việc giết bớt lạc đà của người kia đi.

Tuy nhiên, đến một ngày, được người khác khuyên nhủ, họ đã cùng nhau tới gặp một người thông thái ở trong thành phố và nhờ người này giúp họ giải quyết vấn đề. Sau khi nghe họ kể rõ sự tình, người đàn ông đã suy nghĩ trong vài phút rồi đột nhiên tuyên bố: 

‘Ta đã già rồi. Ta chẳng cần con lạc đà của mình nữa. Ta sẽ cho 3 cậu, các cậu đã có 18 con lạc đà, và giờ đã có thể giải quyết bài toán này rồi đấy’.

Ba anh em chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì thế người đàn ông thông thái bắt đầu đọc lại di chúc cha họ để lại một lần nữa. Người anh cả nhận được một nửa số lạc đà, nghĩa là 9 con, người con thứ nhận được 1/3 số lạc đà, nghĩa là 6 con, người con út nhận được 1/9 số lạc đà, nghĩa là 2 con. 9 6 2 đúng bằng 17 con, còn thừa một con, họ lại đem trả cho người đàn ông thông thái, không quên kèm theo việc bày tỏ sự khâm phục cũng như lời cảm ơn của họ.

Lời bàn: Câu chuyện về con lạc đà thứ 18 chính là một trong những phương pháp quan trọng khi giải quyết các mâu thuẫn. Nó cũng cho ta thấy khi gặp bế tắc, hãy nhìn vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, nhất định sẽ tìm ra giải pháp.

ban may cat sat makita