Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

130 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

CHƯƠNG 33 BIỆN ĐỨC 辨 德

Hán văn: 知 人 者 智, 自 知 者 明. 勝 人 者 有 力, 自 勝 者 強. 知 足 者 富, 強 行 者 有 志. 不 失 其 所...

CHƯƠNG 32 THÁNH ĐỨC 聖 德

Hán văn: 道 常 無 名. 朴 雖 小, 天下 不 敢 臣. 侯 王 若 能 守 之, 萬 物 將 自 賓. 天 地 相 合, 以 降 甘...

9 bí quyết thu phục lòng người

Từ xa xưa, cổ nhân đã có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Đó là...

CHƯƠNG 31 YẾN VŨ 偃 武

YẾN VŨ  Hán văn: 夫 佳 兵 者, 不 祥 之 器, 物 或 惡 之. 故 有 道 者 不 處. 君 子 居 則 貴 左, 用 兵 則...

CHƯƠNG 30 KIỆM VŨ 儉 武

Hán văn: 以 道 作 人 主 者 不 以 兵 強 天 下. 其 事 好 還. 師 之 所 處, 荊 棘 生 焉. 大 軍 之...

CHƯƠNG 29 VÔ VI 無 為

Hán văn: 將 欲 取 天 下 而 為 之, 吾 見 其 不 得 已. 天 下 神 器, 不 可 為 也. 為 者 敗 之, 執 者 失...

CHƯƠNG 28 PHẢN PHÁC 反 朴

Hán văn: 知 其 雄, 守 其 雌, 為 天 下 溪; 常 德 不 離, 復 歸 嬰 兒. 知 其 白, 守 其 黑, 為 天 下 式. 常 德 不 忒, 復 歸...

CHƯƠNG 27 XẢO DỤNG 巧 用

Hán văn: 善 行 無 轍 跡. 善 言 無 瑕 謫. 善 數不 用 籌 策. 善 閉 無 關 楗 而 不 可 開. 善 結無 繩 約...

CHƯƠNG 26 TRỌNG ĐỨC 重 德

Hán văn: 重 為 輕 根. 靜 為 躁 君. 是 以 聖 人 終 日 行 不 離 輜 重. 雖 有 榮 觀, 燕 處 超 然. 奈...

CHƯƠNG 25 TƯỢNG NGUYÊN 象 元

Hán văn: 有 物 混 成, 先 天 地 生. 寂 兮, 寥 兮, 獨 立 而 不 改. 周 行 而 不 殆. 可 以 為 天 下 母. 吾 不...

NHÂN SINH TRUYỆN