Trang chủ Các tác giả Đăng bởi daoduckinh.com

daoduckinh.com

103 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

Khổng Tử dạy ta 9 điểm dễ dàng nhìn ra quân...

Trong “Luận ngữ”, Khổng Tử viết rằng “đức hạnh” là sự khác biệt lớn nhất giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân. Từ xưa đến...

Nhân sinh truyện: Kỳ 2 “Nghèo vẫn cứ nghèo”

Thượng đế muốn thay đổi vận mệnh của một kẻ ăn xin, bèn biến thành một lão già đến làm phép cho anh ta. Thượng...

Nhân Sinh Truyện: Kỳ 1 “Ông bố và giá trị...

– Tại sao ông lại đi lâu vậy? Ông có biết rằng cuộc sống của con trai tôi đang gặp nguy hiểm không? Ông...

NHÂN SINH TRUYỆN